grafická príprava

Grafické návrhy a realizácia lôg, vizuálnej identity, dizajn manuálov, výročných správy, katalógov, letákov, brožúr, billboardov, časopisov, kalendárov, plagátov, pozvánok, mailingov,…

Kompletná realizácia od návrhu až po tlač.

Výhody

  • promptná reakcia na Vaše žiadosti o kalkulácie
  • kvalitní grafici
  • kompletné grafické štúdio 
  • fotoateliér
  • k dispozícii pantone vzorkovníky
  • individuálny prístup
  • vzorkovníky papierov
  • kompletná realizácia vrátane tlače