0903 266 103 | print@vach.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Štúdio / tlačiareň

Marek Vach
Tomášikova 26 (7. poschodie)
821 01 Bratislava

print.vach.sk | duplikovanie.sk | natlacok.sk

Fakturačné údaje

Marek Vach, Znievska 18, 851 06 Bratislava
ičo: 40029514, dič: 1044315734, ič dph: SK1044315734

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava od 1. 10. 2001. Číslo živnostenského registra: 105-25497

print@vach.sk
0903 266 103
alebo využite chat vpravo dole