Maximálny formát papiera pri digitálnej maloformátovej tlači

Maximálny formát papiera pri digitálnej maloformátovej tlači je 1300 x 320 mm a tlač je možná až do gramáže 350 g. Tlačiareň dokáže tlačiť 762 x 320 mm automaticky v duplexe a disponuje aj vysokokapacitným zásobníkom na tento formát.